Getting “home”.

Returning to Loma-Vietonen was like getting home.

The friendship with and hospitality of Tuija and Hisky is something that I treasure dearly.

Tuija and Hisky with my three sisters.

Tuija and Hisky with my three sisters.

Having only one drink together :-)

Having only one drink together 🙂

About Lodie

Africa, Africa, Africa!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Getting “home”.

  1. George says:

    Lodie, jy lyk so geod en gelukkig. Jy lyk ook uitgerus, wat voer jou susters jou? 🙂

  2. Heidi Hoffmann says:

    Lodie, wat ‘n wonderlike voorreg om hierdie reis saam met jou susters te kan aanpak. Mag julle elke minuut ten volle geniet! Baie dankie vir al jou terugvoering, ons geniet dit sooo baie!
    Heidi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s