Mount Sei Busi, Sacrarium, Venisië

(English below)

More!

Terwyl ek op die skip wag, het ek plekke gaan besoek en oor ‘n paar dinge gewonder.

1. Hoekom maak nasies oorlog teen mekaar?

2. Hoekom as ‘n skip / vliegtuig / trein in Afrika ‘n groot vertraging het, sê ons koskuddend dis maar net die laaste bewys, Afrika is op sy einde? As dit in Europa gebeur, is dit maar reg so, dis net ‘n vertraging.

Een van ons oudstudente het vir my ‘n wonderlike sms gestuur oor Saterdag se rugby wat in Soweto was en waaroor hul verslag gedoen het. Ek kon die energie van die gebeurtenis aanvoel. ‘n Ander het oor die koffiekroeg by hul kerk geskryf en hoe sy met twee swart dames gesit en koffie drink het.

3. Wie gaan eendag ons brilletjies afhaal sodat ons die mooi van gemeenskaplikheid kan sien en nie heeltyd die verskille nie?

Dis hoekom die naam van die toer Ride for a Smile is. Kyk rond, vind rede en glimlag! Dit stel positiewe krag vry.

Die skip? Watter skip? Vandag is Pinkstermaandag hier, en ek vermoed dis ‘n vakansiedag ….

‘n Mens moet met so ‘n lang reis dikwels op die ‘nou’ fokus en nie die eindpunt nie. Spaar jou kopenergie ‘and go with the flow’. Kollega Bronley, ek weet nie of ek die onderhoude middel Augustus meer gaan haal nie 🙂

Hier lê 100 000 soldate uit die Eerste Wêreldoorlog begrawe / The remains of 100 000 fallen soldiers of WW I lies here. Hundresd thousand ...


Kyk na die stukke skrapnel wat op die rots aangebring is / Look at the shrapnel fragments on the rocks.ë

Hier was die loopgrawe so naby aan mekaar dat die Italiaanse en Oostenrykse soldate mekaar met klippe kon gooi / Here the trenches were so close to each other that the Italian and Austrian soldiers could use stones. They preferred hand grenades ... as the soul purpose was killing each other.

Venice stays a fascinating city. A must-see destination

English

While waiting on the arrival of the ship I acted like a tourist and did some sightseeing. A few questions remained unanswered.

1. Why do nations declare war and kill each other?

2. Why, if an aircraft / train/ boat in Africa has got a huge delay, do we say that it is the final proof of the near-end of Africa? If the same happens in Europe, it is fine. It is only a delay.

Yesterday I received an sms from one of our ex-students who is a journalist now. She wrote about the rugby in Soweto and the wonderful event it was. I could feel the energy radiating from her sms. Another student wrote about the coffee shop at their church, and how she was enjoying coffee with two African ladies.

3. When will someone take off our blinding glasses so that we rather see what binds us together and not what divides us?

That is why I call this tour Ride for a Smile. Look around you, find a reason to smile! It sets free so much positive energy.

The ship? Which ship? Today is a religious holiday day in Italy, I think. All offices will be closed. I will try, however.

On a long trip it is crucial to focus on ‘now’ and not the final destination. Otherwise that would drive you crazy! Dear colleague Bronley, I am trying my best to be there in time for the interviews middle of August, if I am not still sitting and sipping espressos in Italy 🙂

About Lodie

Africa, Africa, Africa!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mount Sei Busi, Sacrarium, Venisië

  1. Wynand. says:

    Lodie, wat jy se is waar. Vertragings is oral. Dis nie uniek aan Afrika nie. Ek dink egter dat in ander dele van die wereld, is dit die uitsondering. in Afrika is dit die reel.

  2. giulia says:

    Hi Jodie! Your photos are so beautiful… Tomorrow in the evening I will leave Italy and I will travel around Germany for two weeks by train. So visiting your blog now is a sort of prelude to my travel. 🙂
    Certainly I will visit your blog in the future. Good luck! Your Venice’s guide Giulia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s